Řešení osvětlení tunelů

Společnost Schréder je vaším důvěryhodným partnerem pro řešení inteligentního osvětlení tunelů. Od fotometrické studie až po uvedení do provozu a kontrolu shody, od návrhu až po nastavení svítidel a řídicích systémů, vás doprovázejí naše týmy inženýrů osvětlení tunelů, aby vaše řešení snadno integrovali do hlavní řídicí sítě tunelů.
Naše odborné znalosti znamenají, že vaše osvětlení tunelů zlepší zážitek řidiče a zároveň vytvoří energii, údržbu a úsporu nákladů.

Vaše bezpečnost

Dobrý tunel je bezpečný tunel! Zajistěte bezpečnost pomocí optiky, která zajišťuje vynikající osvětlenost na silnici a stěnách, jakož i optimalizované úrovně kontrastu pro dokonalé vizuální vedení a viditelnost.

Vaše mobilita

Usnadňujte plynulý provoz díky osvětlení, které řidičům umožňuje rychle se přizpůsobit prostředí tunelu, identifikovat možné překážky a cestovat bez snížení rychlosti.

Vaše investice

Využijte nejmodernějších LED diod, ovladačů, optiky a řídicích systémů k výrazné minimalizaci provozních nákladů a uzavírání tunelů bez ohrožení bezpečnosti motoristů.

Vaše záruka

Dodržujte předpisy CIE a místní předpisy pro osvětlení, jakož i nejpřísnější požadavky na bezpečnost dat (normy IEC a ISO) a předpisy TERN pro životně důležitou infrastrukturu.