Náse duse

Přinášíme lidem smysluplné okamžiky tím, že zvyšujeme bezpečnost, pohodu a udržitelnost v propojených veřejných prostorech.

Jako přední nezávislý poskytovatel řešení venkovního osvětlení po celém světě věříme, že osvětlení může posílit postavení lidí, ovlivnit životy, podpořit komunity a proměnit prostory, města a planetu.

Jsme odborníci na využití světla v jeho plném potenciálu, abychom lidem ve veřejných prostorách přinesli smysluplné okamžiky.

Milujeme naše zákazníky

Naším cílem vždy bylo poskytnout vám nevšední zážitek.

Za posledních 112 let naše angažované týmy navázaly pevné partnerství s našimi zákazníky a vybudovaly dlouhodobé vztahy, které nám umožňují porozumět místnímu prostředí a jeho specifikům.

Každý zákazník je jiný. Díky našemu lokálnímu přístupu můžeme pomoci spoluvytvářet jejich projekty.

Založením lokálních týmů doprovázíme naše zákazníky na každém kroku jejich projektu, abychom vytvořili smysluplné veřejné prostory, kde lidé chtějí trávit čas.

 

Přestože jsme globální společnost, jsme v přístupu lokální

Náš úspěch je budován lokálně s našimi zákazníky a dodavateli.

Tato blízkost nám umožňuje navrhovat a vyrábět výkonné a kvalitativní produkty a systémy.

Vše, co vyvíjíme v našich sedmi výzkumných a vývojových centrech, vám má pomoci dosáhnout vašich cílů a tužeb.

Naší ambicí vždy bylo etablovat se dlouhodobě v zemích, kde pracujeme; dnes jsme přítomni ve více než 40 zemích, abychom společně s vámi rozvíjeli lepší veřejné prostory díky síle světla.

Ve společnosti Schréder jsme byli v čele inovací po celou dobu naší historie

Inovace vždy za stejným účelem: využívat technologie, které umožní bezpečnější, udržitelnější prostory s blahobytem pro všechny v centru.

Inovace je proces, kterým uvolňujeme potenciál pro řešení velkých výzev společnosti.

Ve společnosti Schréder se snažíme inovovat způsobem, který vloží naše odborné znalosti do rukou našeho místního zákazníka, a spoluvytvářet řešení, která prospívají společnosti jako celku.

Jako taková podporujeme otevřené a spravedlivé obchodní modely.

Myšlení nové generace pro udržitelnou budoucnost

Principem naší rodinné firmy je předávání z generace na generaci, přičemž každá generace přispívá k tomu, aby podnik a okolní komunity byly zdravější a lepší. Náš závazek k udržitelnosti je založen na tomto myšlení nové generace: neustále inovujeme a měníme pohled na svět prostřednictvím podnikání.

Od energetické účinnosti při nástupu elektřiny až po zvyšování odolnosti měst v době dat - společnost Schréder neustále přizpůsobuje svou politiku udržitelnosti, aby pomohla komunitám čelit jejich větším výzvám. 

V současné době spolupracujeme s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a zaměřujeme se na 3 hlavní osy:

  • být zodpovědný za naši planetu tím, že snížíme svůj vlastní dopad na životní prostředí i dopady našich zákazníků;
  • pomáhat komunitám zlepšováním společenského dopadu našich výrobků a služeb na lidi, faunu a flóru;
  • umožnit našim lidem a zúčastněným stranám růst a rozvíjet se s respektem, rovností a důstojností.