Schréder EXEDRA

Nejpokročilejší systém řízení osvětlení na trhu, který otevírá cestu k dalším aplikacím v inteligentnějším městě.

Popis

Umělé osvětlení je součástí městského prostředí již od starověku. V průběhu let se technologie vyvíjela tak, aby poskytovala lepší výkon. Schréder EXEDRA je nová platforma pro dálkové ovládání inteligentního pouličního osvětlení. Spoléhá na sdílené a otevřené technologie pro bezproblémovou vertikální a horizontální integraci IoT a přináší novou vrstvu hmatatelných výhod, která maximalizuje návratnost investic a vytváří nové příležitosti pro města.
Města, která chtějí zavést smart strategii, potřebují na míru šitá řešení, která jim umožní začít svou cestu. Schréder EXEDRA otevírá nekonečné množství možností, jak zlepšit čtvrti a komunity nasazením správných řešení na správných místech. Je ideálním nástrojem pro sladění hodnoty s krátkodobými a střednědobými cíli při zachování dlouhodobé vize.

  • Technologická nezávislost
  • Systém Schréder EXEDRA využívá otevřené standardy a protokoly a poskytuje architekturu, která může bezproblémově spolupracovat se softwarovými a hardwarovými řešeními třetích stran. Na rozdíl od proprietárních systémů je systém Schréder EXEDRA navržen tak, aby umožňoval úplnou interoperabilitu.

  • Plug-and-play
  • Jakmile je node nebo senzor připojen ke svítidlu, inteligentní automatický proces uvedení do provozu rozpozná, ověří a načte data svítidla do uživatelského rozhraní. Samoopravný mash mezi řídicími jednotkami svítidel umožňuje konfigurovat adaptivní osvětlení v reálném čase přímo v uživatelském rozhraní.

  • Adaptivní UI
  • Schréder EXEDRA nabízí plně přizpůsobitelné ovládací panely. Přidávejte, přesouvejte, měňte velikost a uspořádejte widgety ve webovém uživatelském rozhraní a vytvořte si tak vlastní ovládací panely.

  • Data pro rozhodování
  • Schréder EXEDRA shromažďuje obrovské množství dat z koncových zařízení, agreguje je, analyzuje a intuitivně zobrazuje, aby pomohla koncovým uživatelům podniknout správné kroky. Díky těmto pokročilým datům prezentovaným vizuálně i v přehledech je Schréder EXEDRA mocným nástrojem pro efektivitu, racionalizaci a rozhodování.

Nastavte správné světlo a maximalizujte své úspory

Schréder se nezabývá pouze maximalizací úspor energie a minimalizací uhlíkových stop. Naší prioritou je vždy zajistit bezpečnost lidí tím, že poskytujeme správné světlo za všech okolností. 

Schréder EXEDRA integruje pokročilé funkce pro programování nejefektivnějších profilů stmívání na základě nekonečného množství proměnných (kalendářní dny, zvláštní události, roční období atd.) a zároveň poskytuje lidem bezpečnost, komfort a pocit pohody. 

Do systému Schréder EXEDRA lze integrovat aplikace smart osvětlení, jako je možnost přizpůsobit barvu světla nebo vytvářet dynamické scénáře osvětlení pomocí PIR čidel nebo radarů. Protože nabízí úplnou interoperabilitu, může Schréder EXEDRA spravovat řídicí jednotky/senzory a ovládat svítidla jiných výrobců.
 

Automatizace rutinních činností a hlášení

Schréder EXEDRA integruje výkonný automatizační systém, který umožňuje snadno přizpůsobit pokročilé sekvence automatizovaných akcí na základě vámi definovaných podmínek a pravidel. 

Automatizační centrum zahrnuje vytváření výstrah a oznámení, definici vlastních událostí na platformě, provádění složitých výpočtů, spouštění sestav a agregaci dat. Provádění těchto úloh lze neustále sledovat v uživatelském rozhraní a úlohy lze podle potřeby naplánovat. Jedná se o ideální nástroj pro zjednodušení operací a automatizaci opakujících se úloh!
 

Architektura více nájemců

Konfigurace a samostatná správa různých zón. 
Díky architektuře Schréder EXEDRA pro více nájemců mohou dodavatelé, veřejné služby a velká města oddělit oblasti a rozdělit svůj majetek do různých projektů. Aplikace pro nastavení uživatelů umožňuje správcům systému vytvářet různé uživatelské profily a přiřazovat jim role s přístupovými právy pro jednotlivé aplikace/funkce, typy zařízení a geografické skupiny. Je snadné vytvořit specifický přístup pro provozovatele údržby, provozovatele energetiky, manažery, subdodavatele nebo provozovatele města. Je také možné omezit práva na určité aplikace (např. ruční zapnutí/vypnutí, příkaz ke stmívání, aktualizace inventáře atd.) a omezit přístup na určité zeměpisné oblasti.

Systém ticketingu

Ticketovací centrum Schréder EXEDRA umožňuje uživateli vytvářet, prioritizovat, přiřazovat, sledovat, spravovat problémy (tickety) nebo jiné události a přiřazovat je k libovolným zařízením. K tiketu lze přiřadit všechny typy prostředků (např. řízená i neřízená svítidla, kabely, rozváděče) spolu se stavem, závažností, příjemcem, popisem, volitelnými komentáři a připojeným souborem (např. fotografií).

Tento plně integrovaný systém ticketingu vám pomůže optimalizovat správu a údržbu majetku.

Základy pro smart město

Všeobecně se uznává, že smart pouliční osvětlení je odrazovým můstkem pro smart města. Svítidla jsou všude ve městě. Jsou rovnoměrně rozmístěna v ulicích, instalována v ideální výšce pro bezdrátovou komunikaci a připojena k elektrické síti. Města budou stále více spoléhat na pouliční osvětlení, které vytváří další hodnotu nad rámec osvětlení.

V závislosti na své strategii a prioritách budou manažeři časem uvažovat o přeměně svého systému smart osvětlení na řádnou infrastrukturu smart města. Klíčem k úspěchu v tomto dalším kroku je investice do flexibilního řešení, které je připraveno na budoucnost. 

Schréder Smart City Centre of Excellence, Hyperion, vyvinulo systém EXEDRA jako ideální platformu pro budování otevřených, interoperabilních a odolných ekosystémů IoT a podporu smart měst budoucnosti.

OWLET IV nejmodernější bezdrátové řídicí jednotky

Řídicí jednotky OWLET IV ovládají svítidla společnosti Schréder a svítidla třetích stran. Nabízejí snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu díky technologii plug-and-play. Řídicí jednotky OWLET IV DATALIFT využívají mesh k agregaci informací z clusteru řídicích jednotek OWLET IV MESHNODE a předávají je dále do platformy IoT pomocí mobilního připojení. 

Řídicí jednotky OWLET IV mimo jiné využívají pokročilé mechanismy kybernetické bezpečnosti, které chrání zařízení rozmístěné ve městě a poskytují přesné informace o výpadku napájení správcům pouličního osvětlení. Řídicí jednotky OWLET IV jsou spravovány pomocí pokročilé platformy pro správu smart osvětlení EXEDRA společnosti Schréder.

Připojete nepřipojené

POHO GEN2 je speciální příslušenství pro připojení řídicí jednotky ke svítidlu, které není vybaveno NEMA. Umožňuje dovybavit stávající instalaci osvětlení, kde není nativně zajištěna konektivita. Lze jej také použít, aby řídicí jednotka nenarušovala čistou estetiku dekorativního svítidla, nebo v případech, kdy nelze na svítidlo namontovat NEMA z důvodu jeho specifické konstrukce. 

POHO GEN2 poskytuje kabelové připojení pro správu spínání napájení svítidel, stmívání a volitelné kabelové připojení k libovolnému senzoru třetí strany pro dynamický provoz osvětlení. Toto příslušenství je k dispozici ve dvou variantách, s vestavěným PIR čidlem pohybu nebo bez něj.