Připojené osvětlení

 

Ve společnosti Schréder věříme, že každý smart systém, bez ohledu na to, která společnost jej dodává nebo jaký zákazník jej používá, by měl být:

  • Simple (jednoduchý)
  • Modulární
  • Automatizovaně řízený
  • Rezistentní
  • Trustable (důvěryhodný).

A proto jsme na tomto základě vybudovali systém Schréder EXEDRA, který poskytuje městům centrální systém řízení (CMS), jenž optimalizuje připojené osvětlení a související infrastrukturu. 
Víme, jak důležité je pro města a obce investovat veřejné prostředky do infrastruktury, která přináší provozní výhody, splňuje cíle udržitelnosti a dekarbonizace a zlepšuje služby a nabízí občanům lepší kvalitu života. 
Proto by města měla při významných investicích do systému CMS, pro připojení infrastruktury osvětlení, která má sloužit desítky let, pečlivě zvážit, zda je systém skutečně SMART. 

Schréder EXEDRA is easy to use so cities can quickly deploy connected lighting systems

Simple = jednoduchý

Stejně snadné jako rozsvítit světla 

Skutečně chytrý systém CMS umožní propojení pouličního osvětlení stejně snadno jako napočítání do tří. A bude nejen snadno instalovatelný, ale také snadno použitelný pro všechny, od správce systému až po dodavatele údržby. Po připojení pouličního osvětlení systém CMS zjednoduší provoz, zefektivní náklady na údržbu a optimalizuje úroveň osvětlení, což umožní výrazné úspory energie a snížení emisí uhlíku.
Stejně jako se svým chytrým telefonem budou moci uživatelé systému Schréder EXEDRA dosáhnout všech těchto funkcí, aniž by se museli starat o to, co je v krabici.

Přečtěte si více z white paper

Modulární 

Vaše cesta k otevřenosti a interoperabilitě

Smart město je dle definice propojené město, takže spolupráce je klíčová. Každý prvek a každá síť jsou součástí ekosystému. Svítidla, senzory, optické sítě, bezpečnostní systémy, kabely a inženýrské sítě: nic z toho neexistuje izolovaně. Města musí zajistit, aby digitální a fyzická aktiva mohla být propojena do jedinečného systému bez ohledu na to, kdy byla instalována nebo kdo je vyrobil. 
Otevřené, interoperabilní systémy, jako je Schréder EXEDRA, otevírají nesčetné možnosti propojení platforem, získávání dat a budování oběhového hospodářství. 

Přečtěte si více z white paper
 

Automatizovaně řízený

Síla datových analýz a bezproblémové automatizace

Odhadům je konec. Investice do správného systému CMS umožňuje získat poznatky založené na datech, které jsou vodítkem pro rozhodování a utváření strategií pro optimalizaci spotřeby energie, zefektivnění provozu, prevenci poruch a položení základů pro městskou krajinu, která se bude moci rozhodovat na základě informovaných rozhodnutí. 
CMS, jako je Schréder EXEDRA, využívá plný potenciál dat, strojového učení a automatizace, aby umožnil městům řešit složité výzvy moderního světa chytřejším, spolehlivějším a efektivnějším způsobem. 

Přečtěte si více z white paper

Rezistentní

Nejmodernější funkce pro dnešek i zítřek

Základním požadavkem pro dnešní městské prostory je "mít rozsvíceno". Nejpříjemnější města k životu vyžadují osvětlení řízené robustní a spolehlivou webovou platformou. Úspěch těchto platforem závisí na jejich schopnosti odolávat výzvám a vyvíjet se s měnícími se okolnostmi, technologiemi a požadavky. 
Města potřebují CMS, který je otevřený, interoperabilní, škálovatelný a přizpůsobený budoucnosti. Takový, který bezproblémově spolupracuje s dalším softwarem a hardwarem, aby bylo možné zapojit širokou škálu světel, sítí a systémů, včetně starších zařízení.

Přečtěte si více z white paper

Schréder EXEDRA is ISO 27001 to minimise risks associated with cyberattacks

Trustable = důvěryhodný

Kybernetická bezpečnost na ochranu dat a systémů

Moderní města se řídí daty získanými z každého zařízení ve městě, od pouličního osvětlení po bezpečnostní kamery. Každé zařízení veřejné infrastruktury, které je připojeno k internetu, je potenciálním cílem kybernetického útoku. Řešením není vzdát se nesčetných výhod, které mohou inteligentní systémy přinést, ale zmírnit rizika dodržováním osvědčených postupů v oboru a investováním do důvěryhodných systémů. 
Prvním krokem pro perspektivní město je výběr systému certifikovaného podle normy ISO 27001, jako je například systém Schréder EXEDRA.

Zjistěte více z našeho white paper