Circle Light Label

Udržitelnější a světlejší budoucnost je prioritou pro všechny. Ve společnosti Schréder jsme vždy vyvíjeli odpovědná řešení osvětlení, která zachovají a zpestří okolní prostředí. V roce 2019 jsme spustili značku Circle Light Label s transparentními kritérii, která našim zákazníkům pomohou přijmout cirkulární hospodářství a nastartovat pozitivní budoucnost pro všechny.

Přínosy cirkulárního hospodářství

Cirkulární hospodářství je definováno především v protikladu k tradičnímu lineárnímu hospodářství: odebírat, vyrábět a likvidovat. V cirkulárním hospodářství jsou výrobky součástí hodnotové sítě, kde budou používány co nejdéle. V závislosti na jejich vlastnostech pak mohou být znovu použity, renovovány, modernizovány nebo recyklovány.
To vede ke zvýšení účinnosti, snížení provozních nákladů, větší odolnosti a nižší ekologické stopě.

 

Je to v DNA

Společnost Schréder vždy navrhovala výrobky a služby s ohledem na udržitelnost – je to prostě naše práce. Mnohá řešení osvětlení, která jsme instalovali v 70. letech minulého století, skutečně stále fungují.

Bereme v úvahu cirkulární hospodářství, a to hned od základů. Od fáze koncepce budou konstrukční pokyny zohledňovat nejen výrobní a environmentální dopady našich svítidel. Usnadní odstraňování součástek a zvýšení standardizaci dílů a oddělitelnost materiálů, jakmile skončí jejich provozní životnost.

Circle Light

Právě v této neustálé snaze inovovat a být zcela transparentní vůči našim zákazníkům jsme uvedli na trh značku Circle Light Label. Jasně označuje výrobky, které jsou optimalizovány pro cirkulární hospodářství, aniž by byla ohrožena kvalita.

Analyzujeme naše svítidla, abychom vyhodnotili jejich potenciální oběhovost pomocí 12 objektivních kritérií v 5 kategoriích:

  • Výkon
  • Údržba
  • Oprava
  • Nedestruktivní montáž
  • Recyklace.

Podrobnější informace o těchto kritériích naleznete v brožuře Circle Light.

Svítidla jsou hodnocena srovnávací stupnicí od 1 hvězdy (nejméně cirkulární) do 4 hvězdy (nejvíce cirkulární).

Abychom podpořili naše zákazníky při informovaném výběru a rozvoji skutečně cirkulární ekonomiky, propagujeme dokumentem Circle Light Label pouze svítidla se 4 hvězdičkami.

Je to znamení našeho závazku. Poskytuje větší zviditelnění a vhled, aby naši zákazníci mohli rozvíjet cirkulární hospodářství a zároveň vytvářet sociálně soudržnější a biodiverznější městská prostředí.