Udržitelná budoucnost

Udržitelnost a inovace jsou zakořeněny ve všem, co ve společnosti Schréder děláme. Od prvního dne úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji robustních a dlouhodobých řešení problémů, kterým čelí, a zároveň přidáváme hodnotu s pozitivním, trvalým dopadem na společnost a životní prostředí.

Michèle-Cerise Soors - Schréder Marketing Manager Sustainability
Suzon Michel
Sustainability Project Manager Solutions

Udržitelnost byla vždy jednou ze čtyř základních hodnot společnosti Schréder. Provozujeme trvale udržitelný podnik tím, že zkoumáme každý aspekt našeho provozu, zachováváme zdroje a snižujeme energetické požadavky nízkouhlíkovými technologiemi. Vybudovali jsme si svou pověst a zároveň minimalizujeme svou ekologickou stopu a stopu našich zákazníků a zároveň naplňujeme očekávání komunit po celém světě.

Better lighting with less energy

Lepší osvětlení s nižší spotřebou energie

Největší dopad svítidla z hlediska životního prostředí spočívá v jeho provozní fázi, a konkrétněji v množství spotřebované energie. Neustále vyvíjíme nové technologie ke snížení spotřeby energie na minimum (LED technologie, optimalizovaná optika, řešení řízení, solární panely…).

Umožňujeme našim zákazníkům realizovat energeticky účinná řešení, která pomáhají komunitám cítit se bezpečně a v pohodě.

Schréder builds its luminaires to last over time with same performance

Výrobky s dlouhou životností

V celé naší historii byly naše výrobky vždy konstruovány tak, aby vydržely po dlouhý čas. Voda, prach, nárazy, vibrace, teplo, vítr, … vše je měřeno a testováno tak, aby naše svítidla odolávala nejtvrdším klimatickým a environmentálním podmínkám s co nejdelší životností. Mnohá řešení osvětlení, která jsme instalovali již v 70. letech minulého století, skutečně stále fungují.

Zavázali jsme se také k maximálnímu využití udržitelných a recyklovatelných materiálů, jako je hliník a sklo.

Schréder puts its products through the loop to assess environmental impact.

PEP

V roce 2010, abychom našim zákazníkům poskytli důvěryhodné transparentní informace o vlivu naší silniční a dekorativní řady svítidel na životní prostředí, jsme zavedli PEP (Product Environmental Profile).

PEP, vyvinutý ve spolupráci s nezávislou agenturou (v souladu se zásadami ISO 14040: 2006), shrnuje hodnocení životního cyklu svítidla tím, že zkoumá vliv svítidla nebo řady svítidel na životní prostředí po celou dobu jeho životního cyklu, od těžby surovin až po konec životnosti.

PEP je na požádání k dispozici všem zákazníkům, aby jim pomohl prokázat soulad s předpisy a ujistil společnost o jejich závazku minimalizovat svou ekologickou stopu.

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství je mocné nové paradigma, které ukončuje nehospodárné praktiky a déle udržuje majetek na vyšší hodnotě. Vede nás k tomu, abychom omezili využívání surovin, více je znovu využívali, opravovali a modernizovali, nakonec recyklovali a především inteligentně přemýšleli o využívání energie a zdrojů.

V roce 2019 jsme na znamení našeho závazku a abychom byli vůči našim zákazníkům zcela transparentní, uvedli na trh označení Circle Light Label pro naše svítidla. Toto označení funguje jako kruhový indikátor pro naše zákazníky. Jasně označuje výrobky, které jsou optimalizovány pro oběhové hospodářství prostřednictvím 12 objektivních kritérií s cílem zajistit větší viditelnost a kontrolu nad zodpovědným pořizováním.

For all types of manufacturing facilities, Schréder has a lighting solution to ensure safety and reduce operating costs

BREEAM

Doporučujeme našim zákazníkům, aby o udržitelnosti přemýšleli strategicky a spoluvytvářeli řešení, která zlepšují jejich výkon na základě široké škály kritérií udržitelnosti. Na základě našich dlouholetých zkušeností s navrhováním vysoce výkonných a nízkoenergetických prostor můžeme dodávat řešení osvětlení s veškerou potřebnou dokumentací, která našim zákazníkům pomůže dosáhnout certifikace BREEAM.

Tato certifikace přináší hmatatelné obchodní výhody. Díky nižším účtům za energie a údržbu nejen sníží provozní náklady, ale také zvýší hodnotu nemovitosti a zlepší pohodu uživatelů, což může vést k vyšší produktivitě a nižší míře absentérství v pracovním prostředí.

Ať už se jedná o jakýkoli projekt, věříme, že skutečná udržitelnost přináší hodnotu, nikoli náklady. Když vidíme silný potenciál pro pozitivní změnu, pomáháme našim zákazníkům naplnit jejich tužby.